FANDOM


Berserkowie – jedna z czterech głównych frakcji na Magalanie, którą wyróżnia przywiązanie do natury i magii. Sprzeciwiają się używaniu jakiejkolwiek technologii i zażywaniu elexu. Są stale atakowani przez Albów.

Opis szczegółowy Edytuj

Berserkowie zamieszkują nizinne tereny Edanu, na którym znajduje się wiele pozostałości Starego Świata oraz ich główny obóz, Goliet. Stanowią społeczeństwo kastowe, w którym najwyższą władzę ma mistrz magii, Thorald nazywany Pielgrzymem. Pod jego nieobecność w obozie wybierany jest naczelnik.

Wewnątrz społeczności Berserków istnieje podział na klany, z których każdy ma osobną historię, ale podlegają temu samemu prawu i walczą ramię w ramię. Łamanie obowiązującego prawa najczęściej grozi śmiercią lub usunięciem z klanu.

Pięć Praw Edytuj

Podstawowe prawa obowiązujące w społeczeństwie Berserków ustanowił jej założyciel, Amrek.

  1. Zabrania się kultu bogów i maszyn.
  2. Elex to przekleństwo Magalana.
  3. Wszechserce jest świętością.
  4. Mana powinna być chroniona.
  5. Wszyscy wolni ludzie są równi.

Kasty Edytuj

Klany Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.