FANDOM


Lodowy Pałac jest głównym bastionem sił albów w Xakorze oraz dawnym domem Jaxa. To stąd Hybryda sprawuje władzę nad swoimi wojskami w Xakorze oraz poza nim .